Groepsverzekering

Met een groepsverzekering kunnen (een of meer bepaalde categorieën van) uw werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef

Voor wie?

U kunt een groepsverzekering afsluiten voor al uw werknemers, of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alleen alle mannen een groepsverzekering toekennen en de vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u – bovenop de gewone groepsverzekering – een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor loontrekkenden afsluiten.